ارتوپدی oppo » قوزبند

2175
450,000 تومان
close2175
کاربرد محصول - اصلاح خمیدگی پشت (قوز) - ضعف عضلات کتف
تمام شد
4075
قیمت : تماس بگیرید
close4075
کاربرد محصول - شکستگی ترقوه -حفاظت بعد از عمل
تمام شد
2166
قیمت : تماس بگیرید
close2166
کاربرد محصول -خمیده شدن جانبی ستون فقرات -اصلاح خمیدگی پشت