ارتوپدی oppo » قوزبند

4075
قیمت : تماس بگیرید
close4075
کاربرد محصول - شکستگی ترقوه -حفاظت بعد از عمل
2175
قیمت : تماس بگیرید
close2175
کاربرد محصول - اصلاح خمیدگی پشت (قوز) - ضعف عضلات کتف
2166
قیمت : تماس بگیرید
close2166
کاربرد محصول -خمیده شدن جانبی ستون فقرات -اصلاح خمیدگی پشت