ارتوپدی oppo » کرست کمر

2264
650,000 تومان
close2264
کاربرد محصول - درد در قسمت پائین کمر - گرفتگی عضلات و کشیدگی رباط ها - پوکی استخوان - ...
تمام شد
2263
قیمت : تماس بگیرید
close2263
کاربرد محصول - درد ناحیه پائین کمر - اسپوندیلولیستزی (جابجائی یک مهره بر روی قطعه نحتانی) - ...
تمام شد
2163
قیمت : تماس بگیرید
close2163
کاربرد محصول - اسکولیوز (خمیده شدن جانبی ستون فقرات) در مفاصل سینه ای- کمری - بعد از عملهای ...
تمام شد
2061
قیمت : تماس بگیرید
close2061
کاربرد محصول - دردهای مزمن قسمت پائین کمر - گرفتگی خفیف عضلات