ارتوپدی oppo

library_books دسته‌بندی

1084
250,000 تومان
close1084
کاربرد محصول - پیچ خوردگی مچ دست - آسیب دیدگی کف دست - پیچ خوردگی خفیف شست
1080
300,000 تومان
close1080
کاربرد محصول - تنیس البو - آرنج ضعیف
4007
600,000 تومان
close4007
کاربرد محصول - پیچ خوردگی مچ پا - بی ثباتی مچ پا
2162
350,000 تومان
close2162
کاربرد محصول - درد کلیه - پس از زایمان - درد خفیف پائین کمر
1021
350,000 تومان
close1021
کاربرد محصول - پیچ خوردگی/کشیدگی رباط زانو - زانوی ضعیف - التهاب مفصل - بی ثباتی کشکک زانو
2062
350,000 تومان
close2062
- دوران بارداری - درد ناحیه پائین کمر
2049
480,000 تومان
close2049
کاربرد محصول - فتق مغبنی(مربوط به کشاله ران) دو طرفه
2010
235,000 تومان
close2010
کاربرد محصول - ماهیچه های ضعیف
2072
280,000 تومان
close2072
کاربرد محصول - تاندینیت(التهاب تاندون ها) طوق چرخاننده - بورسیت
1088
280,000 تومان
close1088
کاربرد محصول -بیماری De Quervain - بی ثباتی انگشت شست - مچ ضعیف
2264
650,000 تومان
close2264
کاربرد محصول - درد در قسمت پائین کمر - گرفتگی عضلات و کشیدگی رباط ها - پوکی استخوان - ...
1008
650,000 تومان
close1008
کاربرد محصول - پیچ خوردگی مچ پا - بی ثباتی مچ پا
2060
420,000 تومان
close2060
کاربرد محصول - پس از زایمان - درد خفیف پائین کمر - بعد از عملهای جراحی شکمی
2175
450,000 تومان
close2175
کاربرد محصول - اصلاح خمیدگی پشت (قوز) - ضعف عضلات کتف
4062
250,000 تومان
close4062
کاربرد محصول - دوران بارداری - درد ناحیه پائین کمر
2149
قیمت : تماس بگیرید
close2149
- فتق مغبنی(مربوط به کشاله ران) دو طرفه
1004
350,000 تومان
close1004
کاربرد محصول - پیچ خوردگی مزمن پا - مچ ضعیف - تاندینیت خفیف آشیل
2022
250,000 تومان
close2022
کاربرد محصول - پیچ خوردن/کشیدگی خفیف - زانوهای ضعیف
4094
355,000 تومان
close4094
کاربرد محصول: -تورتیکولی (کژگردنی) شدید ( فتق دیسک بین مهره ای)HIVD- -اسپوندیلوز گردنی (لغزش ...
1083
120,000 تومان
close1083
کاربرد محصول - پیچ خوردگی مچ - مچ های ضعیف