ارتوپدی oppo

library_books دسته‌بندی

1084
162,000 تومان
close1084
کاربرد محصول - پیچ خوردگی مچ دست - آسیب دیدگی کف دست - پیچ خوردگی خفیف شست
1080
180,000 تومان
close1080
کاربرد محصول - تنیس البو - آرنج ضعیف
4007
260,000 تومان
close4007
کاربرد محصول - پیچ خوردگی مچ پا - بی ثباتی مچ پا
2162
265,000 تومان
close2162
کاربرد محصول - پس از زایمان - درد خفیف پائین کمر
1021
220,000 تومان
close1021
کاربرد محصول - پیچ خوردگی/کشیدگی رباط زانو - زانوی ضعیف - التهاب مفصل - بی ثباتی کشکک زانو
2062
260,000 تومان
close2062
- دوران بارداری - درد ناحیه پائین کمر
2049
380,000 تومان
close2049
کاربرد محصول - فتق مغبنی(مربوط به کشاله ران) دو طرفه
2010
138,000 تومان
close2010
کاربرد محصول - ماهیچه های ضعیف
3978
200,000 تومان
close3978
کاربرد محصول - کاهش تورم - کاهش سردرد و درد - شل کننده عضلات
2072
185,000 تومان
close2072
کاربرد محصول - تاندینیت(التهاب تاندون ها) طوق چرخاننده - بورسیت
1088
185,000 تومان
close1088
کاربرد محصول -بیماری De Quervain - بی ثباتی انگشت شست - مچ ضعیف
1086
150,000 تومان
close1086
کاربرد محصول - تنیس البو
2264
500,000 تومان
close2264
کاربرد محصول - درد در قسمت پائین کمر - گرفتگی عضلات و کشیدگی رباط ها - پوکی استخوان - ...
1008
310,000 تومان
close1008
کاربرد محصول - پیچ خوردگی مچ پا - بی ثباتی مچ پا
2060
300,000 تومان
close2060
کاربرد محصول - پس از زایمان - درد خفیف پائین کمر - بعد از عملهای جراحی شکمی
2175
235,000 تومان
close2175
کاربرد محصول - اصلاح خمیدگی پشت (قوز) - ضعف عضلات کتف
4062
200,000 تومان
close4062
کاربرد محصول - دوران بارداری - درد ناحیه پائین کمر
2149
330,000 تومان
close2149
- فتق مغبنی(مربوط به کشاله ران) دو طرفه
1089
158,000 تومان
close1089
کاربرد محصول بیماری De Quervain - کشیدگی/پیچ خوردگی مچ دست CMC- آسیب مفصل
1004
175,000 تومان
close1004
کاربرد محصول - پیچ خوردگی مزمن پا - مچ ضعیف - تاندینیت خفیف آشیل