1084

ارتوپدی oppo  »  مچ بند دست

کد 1084
تعداد موجودموجود می باشد
250,000 تومان

سایز

تعداد

عدد

جمع کل : 250,000 تومان

chevron_right chevron_left

ویژگی محصول

- نوار چسبی و کشی  مخصوص بستن به منظور راحتی در تنظیم سایز مطلوب و ثبات در طول فعالیتها

- محافظ گرمائی مچ برای تنوسینوویت (التهاب غلاف یک تاندون)،سندرم تونل مچ دست و محافظ کلی مچ دست

- محافظت مطلوب در اطراف ناحیه ضعیف و یا رگ به رگ شده

- حفظ گرما جهت کاهش درد

کاربرد محصول

- پیچ خوردگی مچ دست

- آسیب دیدگی کف دست

- پیچ خوردگی خفیف شست

برای تعیین سایز، دور مچ را اندازه بگیرید .

 

S                   14.0        -      15.9cm

M                  15.9        -      18.4cm

L                   18.4        -      21.0cm

XL                 21.0       -      23.5cm

 برچسب ها

مچ بند دست